پشتیبانی

وبلاگ و اخبار – برگه 2 – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

Just how to Turn Into A Lawyer within the United States

The process of buying a Essay is simple. The reply to this issue is to purchase article papers that’s the most viable and reasonable solution. To get essay fast online he just has to spend a little sum of cash and in return can get various solutions. You’re pleasant to learn about benefits supplied at this special site. It is best to get the best area to purchase documents as a substitute to heading for companies that offer the cheapest charges. Buy essay on line usually signifies that you can take the assistance of particular on-line stage once you feel the necessary and inturn you only need to pay some.

بیشتر بخوانید 0

How to Produce a Technique

Remember there’s no method to skip the stage of issues faced within the length of article creating. After that we are going to pick the most acceptable writer, who’ll provide article help on the web by composing a personalized paper agreeing with the preferences you selected. You also may study papers in addition.

بیشتر بخوانید 0

aloe ferox

بزرگترین کاکتوس از خانواده آلوئه ورا می باشد که معمولا تا سه متر ارتفاع می گیرد بومی افریقای جنوبی می باشد و دارای برگهای بزرگ گوشتدار می باشد سالی...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي – صنعتي

بیشتر بخوانید 0

زعفرانهاي ايران

زعفرانهاي ايران 1- زعفران زرد يا آلمه (almehensis Crocus) ارتفاع آن بين 5- 10 سانتي متر است. تنها گونه اي است كه در ايـران داراي گـل هـاي زرد رنـگ اس...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره خشخاش

گياهان دارويي تيره خشخاش خشخاش (ْ.L somniferum Papver) داراي برگها بزرگ، دندانه دار، گلهاي درشت به رنگ سفيد، قرمز و يا بنفش و دانه هايي به رنـگ هـاي...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره شب بو

گياهان دارويي تيره شب بو قدومه (.L campestre Alyssum) گياهي پايا، كوهستاني و صخره اي، كوتاه، سبز متمايل به كبود، كم و بيش پوشيده از كرك هـاي كوتـاه، ...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره نعناع

گياهان دارويي تيره نعناع بادرنجبويه (.L moldavica Dracocephalum) گياه يكساله، سبز، ظاهراً بي كرك به ارتفاع 70- 30 سانتي متـر، بـا سـاقه ايـستاده، منف...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره كاسني

گياهان دارويي تيره كاسني بومادران (.L millefolium Achillea) گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50- 30 سانتي متر، ساقه ايستاده ساده يا در بخش فوقاني منـشعب،...

بیشتر بخوانید 0

باديان رومي

باديان رومي (.L copticum Trachyspermum) گياه يكساله يا پايا، داراي برگ هاي با تقسيمات 1 يا 2 و يا 3 بار شانه اي، گلبرگ گل ها به رنگ سـفيد يا زرد، واژ...

بیشتر بخوانید 0

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره