پشتیبانی

دسته بندی – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

آرشیو برای دسته بندی: دسته بندی

خرید تضمینی و گالری

شهر دزفول       شوش     شوشتر      بهبهان       بوشهر دیر        بوشهر بردخون &...

بیشتر بخوانید 0

کشت گیاهان دارویی در استان خوزستان:

استان خوزستان با دارا بودن 4 اقلیم مختلف آب و هوایی از50 گونه گیاهان دارویی با ارزش صادراتی بیش از 30 گونه مهم قابل کشت و توسعه است. چند سالی می شود ک...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي – صنعتي

بیشتر بخوانید 0

زعفرانهاي ايران

زعفرانهاي ايران 1- زعفران زرد يا آلمه (almehensis Crocus) ارتفاع آن بين 5- 10 سانتي متر است. تنها گونه اي است كه در ايـران داراي گـل هـاي زرد رنـگ اس...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره خشخاش

گياهان دارويي تيره خشخاش خشخاش (ْ.L somniferum Papver) داراي برگها بزرگ، دندانه دار، گلهاي درشت به رنگ سفيد، قرمز و يا بنفش و دانه هايي به رنـگ هـاي...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره شب بو

گياهان دارويي تيره شب بو قدومه (.L campestre Alyssum) گياهي پايا، كوهستاني و صخره اي، كوتاه، سبز متمايل به كبود، كم و بيش پوشيده از كرك هـاي كوتـاه، ...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره نعناع

گياهان دارويي تيره نعناع بادرنجبويه (.L moldavica Dracocephalum) گياه يكساله، سبز، ظاهراً بي كرك به ارتفاع 70- 30 سانتي متـر، بـا سـاقه ايـستاده، منف...

بیشتر بخوانید 0

گياهان دارويي تيره كاسني

گياهان دارويي تيره كاسني بومادران (.L millefolium Achillea) گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50- 30 سانتي متر، ساقه ايستاده ساده يا در بخش فوقاني منـشعب،...

بیشتر بخوانید 0

باديان رومي

باديان رومي (.L copticum Trachyspermum) گياه يكساله يا پايا، داراي برگ هاي با تقسيمات 1 يا 2 و يا 3 بار شانه اي، گلبرگ گل ها به رنگ سـفيد يا زرد، واژ...

بیشتر بخوانید 0

انيسون

انيسون (.L anisum Pimpinella) گياه يكساله به ارتفاع 60 سانتي متر، برگ ها پر مانند، گل ها زرد رنگ، چتري، شياردار و دانه ها به رنگ سبز-خاكستري مي باشد....

بیشتر بخوانید 0

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره