پشتیبانی

شهریور ۲۰۱۸ ۴ - شرکت آلوئه کاران آوای اروند

بایگانی برای ماه: خرداد, 1397

تاننها

تاننها اين مواد كه داراي تركيبات شيمايي مختلفي هستند، خاصيتي مشترك دارند و آن اين است كـه توانـايي انعقاد آلبومنها، فلزات سنگين و آلكالوئيدها را دارن...

بیشتر بخوانید 0

مواد تلخ

مواد تلخ اين مواد داراي طعمي تلخ بوده و ضمن تحريك اشتها ترشح معده را نيز زياد مي كنند. عصاره هاي تلخ افسنطين عصاره گياهان خانواده ژنتياناسه، گل گند...

بیشتر بخوانید 0

ساپونينها

ساپونينها ساپونين ها در بسياري از گياهان دارويي وجود دارند. به وسيله ريشه گلوزيـديك (گلـوكز و گلكتـوز) كـه متصل به ريشه اگليكون است، مشخص مي شوند. خا...

بیشتر بخوانید 0

گلوكوزيدها

گلوكوزيدها گلوكوزيدها از متابوليسم ثانوي گياهان به دست آمده و از دو قسمت گلوكز و اگليكن تشكيل شده است و انواع آن عبارتند از: 1- تيوگلوكوزيدها: حاوي ...

بیشتر بخوانید 0

مهمترين مواد مؤثره گياهان دارويي

مهمترين مواد مؤثره گياهان دارويي آلكالوئيدها آلكالوئيدها تركيبات پيچيده ازت دار هستند. نوع بازي آنها داراي اثرات قوي فيزيولوژيك مي باشد. ضـمناَ اكثر ...

بیشتر بخوانید 0

مواد مؤثره گياهان دارويي

مواد مؤثره گياهان دارويي پس از انجام يك سري تبديلات تكنولوژيك كه يك گياه دارويي را به يك داروي گياهي مبدل مـيسـازد، گياه دارويي محتوي مواد مختلفي است ...

بیشتر بخوانید 0

روشهاي برداشت، آماده سازي و خشك كردن و نگهداري گياهان دارويي

روشهاي برداشت، آماده سازي و خشك كردن و نگهداري گياهان دارويي اين اعمال شامل طرز برداشت يا جمع آوري، خشك كـردن، پوسـت كنـدن، خـرد كـردن، حـذف برخـي قس...

بیشتر بخوانید 0

طرز تكثير گياهان دارويي

طرز تكثير گياهان دارويي گياهان دارويي از طريق جنسي و غير جنسي تكثير مي شوند. براي كشت اين گياهان بايد بذرها از انـواع مناسب انتخاب شده و با توجه به ش...

بیشتر بخوانید 0

کشت و برداشت گياهان دارويي

کشت و برداشت گياهان دارويي جمع آوري گياهان دارويي در رويشگاه طبيعي آنها به منظور به دست آوردن مواد اوليه آنها به نظر كـاري آسان است. اما انجام اين كار...

بیشتر بخوانید 0

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره