رزومه شرکت :

این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل  استان های فارس –  بندرعباس – بوشهر-  خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت.
بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط  عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید.
این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده
اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر
بومی سازی
بهترین نوع آبیاری
سازگاری با شوری آب وزمین
صنعت فرآوری
تولید پالپ
تولید عصاره