پشتیبانی

تمام مراحل کاشت داشت و برداشت – شرکت آلوئه کاران آوای اروند

وبلاگ و اخبار

تمام مراحل کاشت داشت و برداشت

وبلاگ و اخبار

کاشت و داشت، برداشت گیاه آلوئه ورا

گیاه آلوئه ورا:
صبرزرد یکی از شگفتی های طبیعت قلمداد شده است آلوئه ورا چنان خواص چشمگیر و متعددی دارد که نام ها و القاب زیادی برای خود کسب کرده است از جمله: گیاه درمانگر، گیاه سوختگی، دکتر گلدانی، گرز بهشت، لاله بیابان، گیاه جاودانگی، گیاه ملکه و گیاه قرن بیستم.
خصوصیات گیاهشناسی:

 

گیاه صبر زرد با نام علمی: Aloe vera
از خانواده:Liliaceae / Aloeaceae
زیر خانواده: Alooideae(سیریشیان)
از راسته ی:Asparagales (مارچوبه ای ها)
و از سرده سگل ها
Aloe vera گیاهی است بوته ای انبوه، پایا، همیشه سبز چند ساله با ظاهری شبیه کاکتوس ارتفاع آن حدود cm60 بوده و دارای ساقه چوبی کوتاه به ضخامت cm10-5 و برگ های ضخیم و گوشتدار نیزه ای شکل با انعطاف پذیری کم و عاری از دمبرگ که مستقیماً به محور ساقه متصل هستند. رنگ برگ ها سبز و یا سبز مایل به خاکستری، تعداد برگ ها بین 20-10 عدد با کناره های نازک و حامل خارهای نوک تیز مخروطی و یا کمی خمیده به طول mm2 است طول برگ ها cm50- 30 و عرض آنها cm10-8 و ضخامتشان بین cm3-1 است برگ های آن ساده و با وضع متناوب بر روی قاعده ساقه متصل می باشد.
گل آذین گل ها خوشه ای فشرده و لوله ای شکل که در انتهای یک ساقه بدون برگ ظاهر می شوند و به رنگ زرد و یا زرد مایل به سبز ابتدا عمود به محور مرکز گل آذین قرار گرفته، سپس از قاعده خوشه شروع به آویزان شدن می کند گل ها به صورت نر و ماده منظم و مجتمع و به صورت سنبله هستند هر گل دارای 3 کاسبرگ، 3 گلبرگ،6 پرچم در دو ردیف می باشد که در اوایل بهار شکوفا می شوند. گرده افشانی در آن توسط حشرات و پرندگان صورت می گیرد. میوه از نوع کپسول و به رنگ قهوه ای، مدور تا تخم مرغی شکل است که در اواخر بهار تا اوایل تابستان به رشد کامل خود می رسد.

خصوصیات ساختمانی برگ:
در برش عرضی برگ بلافاصله در زیر پوسته ضخیم برگ، دستجات آوندی قرار دارند. بخش بیرونی دستجات آوندی توسط سلول های پوششی احاطه شده و بخش داخلی دستجات آوندی سه نوع بافت لوله ای دیده می شود؛آوندهای چوبی، آوندهای آبکشی و لوله های مویین بزرگ محیطی که محتوی شیرابه زرد رنگی حاوی آنتراکینون ها به خصوص آلوئین است.

بخش میانی و عمده برگ را سلول ها مزوفیل یا پارانشیم محتوی فیله ژل تشکیل می دهد تمامی کربوهیدراتها (پلی ساکارید ها) و گلیکوپروتئین ها (آنزیم ها) در برگ های سبز و ضخیم ساخته می شوند.
کربن و اکسیژن مورد نیاز ساخت کربوهیدرات ها از دی اکسید کربن هوا که توسط روزنه های برگ در شب جذب می شوند تامین می گردد. دی اکسید کربن به تله افتاده و به اسید مالیک ذخیره می شود و به همین دلیلpH بخش داخلی برگ حدود 4 است پس از تابش خورشید به برگ مقداری از اسید مالیک تبدیل به هیدرات کربن مورد نیاز گیاه جهت سوخت وساز می شود و مابقی آن در موسیلاژ فیله ژل ذخیره می گردد.

کشت:
PH= خاک مورد نیاز گیاه برای کاشت، بافت شنی- لومی با5/8
و بهترین دما برای رشد آن 30-20 درجه سانتی گراداست.
حداکثر دمای قابل تحمل گیاه50 و حداقل آن 10درجه سانتی گراد است.
کاهش دما به زیر 10 درجه سانتی گراد به تدریج برگ ها تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای درآمده و رشد گیاه متوقف می شود.آلوئه ورا از جمله گیاهانی است که در صفر درجه میمیرد.
روش کاشت آلوئه ورا :
سیستم کشت: فارو
روشهای مختلفی برای کشت وجود دارد که معمول ترین روش کشت در مناطق جنوبی به اینصورت که پس از تسطیح اراضی ردیف هایی به فاصله 1متر ایجاد نموده توجه داشته باشید که فاصله بین هر ردیف می بایست 1 متر باشد سپس در دو طرف هر ردیف بطور مواری چاله هایی جهت کشت پاجوش به عمق 10 تا 15 سانتیمتر که تمامی ریشه پوشیده شده ایجاد نمود.
فضای بین بوته هاوردیفها بسته به واریته از 60×30 تا 60× 45 و 60× 60 سانتی متر متغیر می باشد.
از پاجوش های 18- 15 سانتی متری که دو سوم آنها در چاله هایی به عمق 15 در خاک قرار می گیرد.15000 تا 25000 پاجوش دریک هکتار نياز است.
آلوئه معمولاً بین ماههای مارس و جون در اراضی که دو بار شخم زده شده اند کاشته می شوند وچون کشت بایدارگانیک باشد12-15 تن در هکتار کود دامی که (5-10)تن آن کود گاوی است.(قبل از کشت)

فصل کشت:
بهترین زمان برای کشت گیاه آلوئه ورا از اوایل مهرماه به بعد می باشد زیرا در این فصل روند رو به رشد بیشتری را نسبت به بقیه فصول خواهد داشت ( البته در بقیه فصول هم امکان کشت در صورت شرایط آب وهوایی مساعد وجود دارد). گیاه آلوئه ورا پس از کشت بطور طبیعی بعد از مدتی تمامی برگهای اطراف آن قرمز شده و حالت گندیدگی پیدا می کند که تا 2 ماه هیچگونه رشدی نداشته که این امر عادی است به همین دلیل اکثر کشاورزان به دلیل نداشتن تجربه کشت گمان به ازبین رفتن گیاه می کنند. که این امر طبیعی است ودر آن مدت گیاه به حالت خواب فرو رفته و فقط ریشه رشد می کند.
آبیاری:
نیازی آبی گیاه کم است اما کاهش بیش از اندازه میزان آبیاری و طولانی شدن زیاد فواصل آبیاری موجب کاهش عملکرد، وزن برگ و محتوای ژل می شود. دور آبیاری بین 15-7 روز برای گیاه مناسب است. نیاز هربوته در فصول مختلف متفاوت است و بین ماه های اردیبهشت تا پایان شهریور، هربوته در دوره 3 روزه 10لیتر آب نیاز دارد. از اوایل مهر تا پایان اسفندماه هربوته دردوره ی 5 تا 7 روزه 10 لیتر آب نیاز دارد.

ازدیاد:
بذر – قلمه سبز- کشت بافت – پاجوش

مراحل داشت آلوئه ورا:
عناصر غذایی مورد نیاز
فسفر50 کیلوگرم در هکتار، ازت 57 کیلو گرم در هکتار، پتاسیم 45 کیلو گرم در هکتار

آفات و بيماري ها:

⦁ بيماري هاي اين گياه نسبت به ساير گياهان بسيار كم است .از جمله بیماری های آلوئه كه در اثرحمله قارچ Phytophthora parasitica ايجاد مي شود، بيماري پوسيدگي ريشه و ساقه است.
⦁ بيماري موجب نكروزه شدن برگ ها از قسمت تحتاني برگ هاي بيروني مي شود، قاعده ي برگ هاي مركزي ممكن است كاملاً پوسيده شده و به راحتي از بوته جدا شوند، ريشه و ساقه نيز ممكن است پوسيده شده و در نهايت بوته آلوده از بين رود.
⦁ بيماري ديگري نيز در اثر حمله قارچ phythium ultimum حادث مي شود علايم بيماري به صورت پوسيدگي نوك ريشه ها شروع مي شود و به سرعت به سمت ساقه توسعه مي يابد، علايم بيماري روي قسمت هاي هوايي گياه به صورت توقف رشد، رنگ پريدگي و سختي برگ ها مشاهده مي شود.
⦁ از ديگر بيماري هاي آلوئه ورا (Aloe Rust) است كه در اثر حمله قارچ Uromyces aloes ايجاد مي شود اما بيماري شيوع زيادی ندارد

علف های هرز:
زمین در طول پرورش گیاهان آلوئه ورا باید از هر گونه علف هرز عاری باشد. اولین مبارزه با علف های هرز 1 ماه پس از کاشت گیاه انجام می شود. سپس هرچند ماه یکبار عملیات علف کنی انجام می گیرد. گیاهان خشک شده، بیمار و دسته های گل خشک شده نیز به طور مرتب حذف می شوند.

برداشت برگ آلوئه ورا:
طول دوره برداشت برگ آلوئه ورا بستگی به سایز پاجوش در زمان کشت دارد اگر پاجوش کوچک باشد بسته به شرایط جغرافیایی وآب وهوایی بین 8 تا 12 ماه بعد از کشت می توان به برداشت برگهای آن اقدام نمود. اما اگر پاجوش بزرگ باشد بعداز 5 ماه قابل برداشت است.

نحوه برداشت:
برگ های بزرگ شده حاوی ژل را از ته برگ جایی که برگ به تنه متصل است چیده. هنگام برداشت برگ ها باید دقت نمود که برگ از نقطه انتهایی که برگ سفید است از تنه جدا شود.

زمان برداشت پاجوش از پایه مادری:
بهترین زمان برای برداشت پاجوش ها هنگامی است که سایز پاجوش ها 25-30 سانتی متر رسیده باشند. پاجوش ها را با بیلچه به آرامی به گونه ای که ریشه آن آسیبی نبیند از گیاهچه جدا می کنیم. میزان برداشت برگ در هر هکتار متفاوت است وبه تعداد کشت شده در هر هکتار همچنین جنس خاک بستگی دارد وبطور میانگین در هر هکتار سالانه بین 150 تا 200 تن برداشت می شود.

با آرزوی موفقيت
تهیه کننده : واحد کشاورزی کارخانه کشت و صنعت آلوئه کاران آوای اروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در باره ما( کلیک کنید)

رزومه شرکت : این شرکت در سال 1386 باهمکاری کارشناسان کشور مالزی وپژوهشگران داخلی اقدام به واردات نهال گیاه آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر ازکشور مالزی نموده که بعد از بومی سازی این گیاه وتایید حفظ نباتات جهادکشاورزی اقدام به توسعه وترویج کشت آلوئه ورا را درجنوب میهن عزیزمان که شامل استان های فارس – بندرعباس – بوشهر- خوزستان نموده ودر سال 1388 بعداز توسعه کشت اقدام به خرید خط تولید و فرآوری پالپ آلوئه ورا ازکشور چین صورت پذیرفت. بعداز تحقیقات وبررسی های انجام شده توسط مدیریت شرکت خط عصاره آلوئه ورا که تمامی تجهیزات و دستگاه ها تولید داخل می باشدکه در سال 1396 خریداری گردید. این شرکت تمامی فعالیت کشت وصنعت خود را برپایه تولیدات غیرشیمیایی وسالم وتماماٌ ارگانیک پایه گذاری نموده اهداف تحقیق کشت در شهرستان خرمشهر بومی سازی بهترین نوع آبیاری سازگاری با شوری آب وزمین صنعت فرآوری تولید پالپ تولید عصاره